Bàn họp cho lãnh đạo
+ Phóng to

Bàn họp cho lãnh đạo

2 105 5
Giá bán: Liên hệ
MUA HÀNG Mua càng nhiều giá càng rẻ
 • Hotline (24/7)0988.640.776
 • Điện thoại0243.996.4455
 • kiem hangCho phép kiểm hàng trước khi nhận
 • free shipMiễn phí vận chuyển
 • giao nhan tien qua onlineGiao hàng nhận tiền hoặc qua online
 • cam ket chat luongCam kết về chất lượng
 • hoan tienĐổi trả hàng lỗi trong vòng 1 tháng
 • Chi tiết sản phẩm
 • Bình luận / đánh giá

Đánh giá

Bình thường Tốt

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+508-508-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+508-508-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+508-508) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+508-508) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+26-26-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+26-26-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+26-26)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+26-26)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+709-709-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+709-709-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+709-709) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+709-709) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+528-528-1=0+0+0+1 or 'm1WXBgSs'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+528-528-1=0+0+0+1 or 'm1WXBgSs'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+528-528) or 'm1WXBgSs'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+528-528) or 'm1WXBgSs'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 2+750-750-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3+750-750-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+750-750) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+750-750) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  MvLmi5WV'; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  Z4ABN4XC'); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  xugnYw6F')); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5 OR 562=(SELECT 562 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5) OR 855=(SELECT 855 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)) OR 350=(SELECT 350 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  4BQxIX6f' OR 930=(SELECT 930 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  u2pH04Sa') OR 538=(SELECT 538 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  iFhu8Rk3')) OR 818=(SELECT 818 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1'"

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1����%2527%2522

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  @@eCNqC

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1 OR 2+37-37-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3+37-37-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2<(0+5+37-37) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2>(0+5+37-37) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2
  -1 OR 2+201-201-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3+201-201-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2<(0+5+201-201) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2>(0+5+201-201) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1' OR 2+847-847-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3+847-847-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2<(0+5+847-847) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2>(0+5+847-847) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2O'
  -1' OR 2+336-336-1=0+0+0+1 or 'dif8M9QM'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3+336-336-1=0+0+0+1 or 'dif8M9QM'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2<(0+5+336-336) or 'dif8M9QM'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2>(0+5+336-336) or 'dif8M9QM'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1" OR 2+295-295-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3+295-295-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2<(0+5+295-295) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2>(0+5+295-295) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • I
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1WD'-
  1 waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 5WD'-
  5Bs52Wlv'; waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 5WD'-
  5ftNWhQg'); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • LWD'-
  l1T90GwH')); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • NO55FP
  niyPvF5v' OR 596=(SELECT 596 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • PO55FP
  pdpRTc0s') OR 543=(SELECT 543 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • NO99FP
  nEuZaxQi')) OR 937=(SELECT 937 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1'" (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1����%2527%2522 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • @
  @@ADrIj (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+536-536-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+536-536-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+536-536) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+536-536) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+774-774-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+774-774-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+774-774)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+774-774)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+68-68-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+68-68-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+68-68) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+68-68) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+84-84-1=0+0+0+1 or '4BTRanou'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+84-84-1=0+0+0+1 or '4BTRanou'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+774-774)