Sofa văn phòng đẹp
+ Phóng to

Sofa văn phòng đẹp

2 257 5
Giá bán: Liên hệ
MUA HÀNG Mua càng nhiều giá càng rẻ
 • Hotline (24/7)0988.640.776
 • Điện thoại0243.996.4455
 • kiem hangCho phép kiểm hàng trước khi nhận
 • free shipMiễn phí vận chuyển
 • giao nhan tien qua onlineGiao hàng nhận tiền hoặc qua online
 • cam ket chat luongCam kết về chất lượng
 • hoan tienĐổi trả hàng lỗi trong vòng 1 tháng
 • Chi tiết sản phẩm
 • Bình luận / đánh giá
 • Model : 3S-Sofa2

Đánh giá

Bình thường Tốt

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+401-401-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+401-401-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+401-401) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+401-401) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+749-749-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+749-749-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+749-749)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+749-749)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+98-98-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+98-98-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+98-98) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+98-98) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+897-897-1=0+0+0+1 or '8i1DrhO3'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+897-897-1=0+0+0+1 or '8i1DrhO3'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+897-897) or '8i1DrhO3'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+897-897) or '8i1DrhO3'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 2+705-705-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3+705-705-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+705-705) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+705-705) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  8Mz6PLo7'; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  Th5IK4iO'); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  7y52tOIj')); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5 OR 275=(SELECT 275 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5) OR 249=(SELECT 249 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)) OR 315=(SELECT 315 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  SCsE8fPp' OR 263=(SELECT 263 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  c4lLmBh9') OR 587=(SELECT 587 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  8RnRilnb')) OR 207=(SELECT 207 FROM PG_SLEEP(15))--

 • 6O77FP
  6BQL1QJQ' OR 750=(SELECT 750 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 3O55FP
  3F8yRSwt') OR 584=(SELECT 584 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • NO99FP
  N4pEDUlZ')) OR 99=(SELECT 99 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1'" (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1����%2527%2522 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • @
  @@xqBzd (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1'"

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1����%2527%2522

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  @@ykw29

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1 OR 2+708-708-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3+708-708-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2<(0+5+708-708) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2>(0+5+708-708) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2
  -1 OR 2+304-304-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3+304-304-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2<(0+5+304-304) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2>(0+5+304-304) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1' OR 2+219-219-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3+219-219-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2<(0+5+219-219) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2>(0+5+219-219) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2O'
  -1' OR 2+425-425-1=0+0+0+1 or 'FORUMLJE'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3+425-425-1=0+0+0+1 or 'FORUMLJE'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2<(0+5+425-425) or 'FORUMLJE'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2>(0+5+425-425) or 'FORUMLJE'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1" OR 2+726-726-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3+726-726-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2<(0+5+726-726) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2>(0+5+726-726) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • I
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1WD'-
  1 waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • LWD'-
  lYiAwZD4'; waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • SWD'-
  Sz60E95x'); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • LWD'-
  LdOhHClC')); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+414-414-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+414-414-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+414-414) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+414-414) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+722-722-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+722-722-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+722-722)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+722-722)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+997-997-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+997-997-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+997-997) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+997-997) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+789-789-1=0+0+0+1 or 'F2eVo6jh'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+789-789-1=0+0+0+1 or 'F2eVo6jh'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+789-789) or 'F2eVo6jh'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+789-789) or 'F2eVo6jh'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 2+366-366-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3+366-366-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+366-366) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+366-366) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  b94mzCef'; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  55xbDeFD'); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  xf5IGafj')); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5 OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5) OR 310=(SELECT 310 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)) OR 546=(SELECT 546 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  UGxuEHF7' OR 855=(SELECT 855 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  BuR1rLpV') OR 211=(SELECT 211 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  TpKaPm6Y')) OR 272=(SELECT 272 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1'"

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1����%2527%2522

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  @@72ry3

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1 OR 2+320-320-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3+320-320-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2<(0+5+320-320) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2>(0+5+320-320) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2
  -1 OR 2+713-713-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3+713-713-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2<(0+5+713-713) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2>(0+5+713-713) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1' OR 2+515-515-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3+515-515-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2<(0+5+515-515) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2>(0+5+515-515) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2O'
  -1' OR 2+541-541-1=0+0+0+1 or 'OSlcHfOh'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3+541-541-1=0+0+0+1 or 'OSlcHfOh'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2<(0+5+541-541) or 'OSlcHfOh'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2>(0+5+541-541) or 'OSlcHfOh'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1" OR 2+104-104-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3+104-104-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2<(0+5+104-104) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2>(0+5+104-104) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • I
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1WD'-
  1 waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1WD'-
  14Skw6Ya'; waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • QWD'-
  qIPtRp3O'); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • EWD'-
  EKXUxxVK')); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • KO44FP
  K07zf1ih' OR 497=(SELECT 497 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • FO88FP
  f4luMPBW') OR 870=(SELECT 870 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • TO22FP
  TSMT4cAk')) OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1'" (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1����%2527%2522 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • @
  @@ZQaKy (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+52-52-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+52-52-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+52-52) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+52-52) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+367-367-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+367-367-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+367-367)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+367-367)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+535-535-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+535-535-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+535-535) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+535-535) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+825-825-1=0+0+0+1 or 'pZsIQeLX'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+825-825-1=0+0+0+1 or 'pZsIQeLX'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+825-825) or 'pZsIQeLX'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+825-825) or 'pZsIQeLX'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 2+567-567-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3+567-567-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+567-567) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+567-567) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  E7URg1TW'; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  M1AwZM3A'); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  XyUuiL1H')); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5 OR 877=(SELECT 877 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5) OR 304=(SELECT 304 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)) OR 964=(SELECT 964 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  9WHXEmIP' OR 765=(SELECT 765 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  XZMxNz2O') OR 465=(SELECT 465 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  7iCx6HFv')) OR 625=(SELECT 625 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1'"

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1����%2527%2522

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  @@wfJ4s

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1 OR 2+351-351-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3+351-351-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2<(0+5+351-351) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2>(0+5+351-351) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2
  -1 OR 2+408-408-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3+408-408-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2<(0+5+408-408) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2>(0+5+408-408) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1' OR 2+409-409-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3+409-409-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2<(0+5+409-409) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2>(0+5+409-409) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2O'
  -1' OR 2+848-848-1=0+0+0+1 or 'pgvSKoq7'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3+848-848-1=0+0+0+1 or 'pgvSKoq7'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2<(0+5+848-848) or 'pgvSKoq7'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2>(0+5+848-848) or 'pgvSKoq7'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1" OR 2+548-548-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3+548-548-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2<(0+5+548-548) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2>(0+5+548-548) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • I
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1WD'-
  1 waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • HWD'-
  hV1BjQ4U'; waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • JWD'-
  JjQvUEWI'); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • BWD'-
  BUk6VaDz')); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • BO55FP
  buYCnkDo' OR 599=(SELECT 599 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 3O11FP
  3tW2rfBO') OR 17=(SELECT 17 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • XO22FP
  x40f0HTs')) OR 256=(SELECT 256 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1'" (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1����%2527%2522 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • @
  @@thfmf (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555