Bàn làm việc chủ tịch
+ Phóng to

Bàn làm việc chủ tịch

2 120 5
Giá bán: Liên hệ Một bộ bàn làm việc cho lãnh đạo cấp cao được thiết kế và sản xuất riêng cho bạn, không phải hàng bán sẵn, sản xuất hàng loạt cho tất cả ( Bản sản xuất hạn chế).
 • Miễn phí lắp đặt
MUA HÀNG Mua càng nhiều giá càng rẻ
 • Hotline (24/7)0988.640.776
 • Điện thoại0243.996.4455
 • kiem hangCho phép kiểm hàng trước khi nhận
 • free shipMiễn phí vận chuyển
 • giao nhan tien qua onlineGiao hàng nhận tiền hoặc qua online
 • cam ket chat luongCam kết về chất lượng
 • hoan tienĐổi trả hàng lỗi trong vòng 1 tháng
 • Chi tiết sản phẩm
 • Bình luận / đánh giá


Đánh giá

Bình thường Tốt

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+298-298-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+298-298-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+298-298) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+298-298) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+598-598-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+598-598-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+598-598)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+598-598)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+218-218-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+218-218-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+218-218) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+218-218) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+152-152-1=0+0+0+1 or 'Z0bUNkqR'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+152-152-1=0+0+0+1 or 'Z0bUNkqR'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+152-152) or 'Z0bUNkqR'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+152-152) or 'Z0bUNkqR'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+152-152) or 'Z0bUNkqR'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 2+558-558-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3+558-558-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+558-558) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+558-558) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  fYJmkdVg'; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  yPCEwl6c'); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  mK5FHJQr')); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5 OR 575=(SELECT 575 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -5) OR 73=(SELECT 73 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)) OR 456=(SELECT 456 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  CQINZFQ6' OR 890=(SELECT 890 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  e5G6iiAq') OR 317=(SELECT 317 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  U88QQdlC')) OR 517=(SELECT 517 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1'"

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1����%2527%2522

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  @@mj8LI

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1 OR 2+248-248-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3+248-248-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2<(0+5+248-248) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2>(0+5+248-248) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2>(0+5+248-248) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2
  -1 OR 2+822-822-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3+822-822-1=0+0+0+1 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2<(0+5+822-822) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2>(0+5+822-822) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1' OR 2+355-355-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3+355-355-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2<(0+5+355-355) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2>(0+5+355-355) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2O'
  -1' OR 2+129-129-1=0+0+0+1 or 'HsPfsFe1'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3+129-129-1=0+0+0+1 or 'HsPfsFe1'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2<(0+5+129-129) or 'HsPfsFe1'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2>(0+5+129-129) or 'HsPfsFe1'=' (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1" OR 2+14-14-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3+14-14-1=0+0+0+1 -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2<(0+5+14-14) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2>(0+5+14-14) -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • I
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 0
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1WD'-
  1 waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • NWD'-
  NnVR0oVc'; waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • XWD'-
  XBEH7RGv'); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • WWD'-
  WbpLtfTw')); waitfor delay '0:0:15' -- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • UO33FP
  uajVoIn4' OR 311=(SELECT 311 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • PO77FP
  pliWOb0x') OR 77=(SELECT 77 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • VO77FP
  VpYVd3qn')) OR 719=(SELECT 719 FROM PG_SLEEP(15))-- (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1'" (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • 1
  1����%2527%2522 (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • @
  @@QtgLh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+435-435-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+435-435-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+435-435) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+435-435) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 2+58-58-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3+58-58-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+58-58)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+58-58)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+481-481-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+481-481-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+481-481) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+481-481) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 2+887-887-1=0+0+0+1 or 'B3wv9QVE'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3+887-887-1=0+0+0+1 or 'B3wv9QVE'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+887-887) or 'B3wv9QVE'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+887-887) or 'B3wv9QVE'='

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 2+528-528-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3+528-528-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+528-528) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+528-528) --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (6 tháng, 27 ngày trước)

  1 waitfor delay '0:0:15' --