Bàn làm việc lãnh đạo - trống đồng Mannaga
+ Phóng to

Bàn làm việc lãnh đạo - trống đồng Mannaga

2 112 5
Giá bán: 36.000.000₫
MUA HÀNG Mua càng nhiều giá càng rẻ
 • Hotline (24/7)0988.640.776
 • Điện thoại0243.996.4455
 • kiem hangCho phép kiểm hàng trước khi nhận
 • free shipMiễn phí vận chuyển
 • giao nhan tien qua onlineGiao hàng nhận tiền hoặc qua online
 • cam ket chat luongCam kết về chất lượng
 • hoan tienĐổi trả hàng lỗi trong vòng 1 tháng
 • Chi tiết sản phẩm
 • Bình luận / đánh giá

Video giới thiệu


Đánh giá

Bình thường Tốt

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1)) OR 575=(SELECT 575 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  GjxsFgSg' OR 16=(SELECT 16 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  GfKVMxdz') OR 158=(SELECT 158 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  Nyzwu0ab')) OR 599=(SELECT 599 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  1'"

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  1����%2527%2522

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  @@IxW89

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 2+576-576-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3+576-576-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+576-576) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+576-576) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 2+573-573-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3+573-573-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+573-573)

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+573-573)

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 2+885-885-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3+885-885-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+885-885) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+885-885) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 2+761-761-1=0+0+0+1 or 'eKD7pSzc'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3+761-761-1=0+0+0+1 or 'eKD7pSzc'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+761-761) or 'eKD7pSzc'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+761-761) or 'eKD7pSzc'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 2+180-180-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 3+180-180-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+180-180) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+180-180) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  sriFeoBB'; waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  MZ7Aood0'); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  gSPCoWPv')); waitfor delay '0:0:15' --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -5 OR 123=(SELECT 123 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -5) OR 175=(SELECT 175 FROM PG_SLEEP(15))--

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1 OR 2+621-621-1=0+0+0+1 -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3+621-621-1=0+0+0+1 -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2<(0+5+621-621) -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1 OR 3*2>(0+5+621-621) -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O2
  -1 OR 2+751-751-1=0+0+0+1 (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3+751-751-1=0+0+0+1 (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2<(0+5+751-751) (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3
  -1 OR 3*2>(0+5+751-751) (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1' OR 2+852-852-1=0+0+0+1 -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3+852-852-1=0+0+0+1 -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2<(0+5+852-852) -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1' OR 3*2>(0+5+852-852) -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O2O'
  -1' OR 2+138-138-1=0+0+0+1 or 'j4dpszIE'=' (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3+138-138-1=0+0+0+1 or 'j4dpszIE'=' (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2<(0+5+138-138) or 'j4dpszIE'=' (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3O'
  -1' OR 3*2>(0+5+138-138) or 'j4dpszIE'=' (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O2-
  -1" OR 2+954-954-1=0+0+0+1 -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3+954-954-1=0+0+0+1 -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2<(0+5+954-954) -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • -O3-
  -1" OR 3*2>(0+5+954-954) -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • I
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • 0
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • 0
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • 1WD'-
  1 waitfor delay '0:0:15' -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • UWD'-
  uXprLmKt'; waitfor delay '0:0:15' -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • 8WD'-
  8H2AbU1C'); waitfor delay '0:0:15' -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • GWD'-
  GqmsAQb8')); waitfor delay '0:0:15' -- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • IO33FP
  i46mibA6' OR 311=(SELECT 311 FROM PG_SLEEP(15))-- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • LO11FP
  lkwYLV8K') OR 101=(SELECT 101 FROM PG_SLEEP(15))-- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • LO33FP
  LPyarHMB')) OR 351=(SELECT 351 FROM PG_SLEEP(15))-- (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • 1
  1'" (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • 1
  1����%2527%2522 (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • @
  @@R73vu (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  555

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 2+28-28-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3+28-28-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+28-28) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+28-28) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 2+188-188-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3+188-188-1=0+0+0+1

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2<(0+5+188-188)

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1 OR 3*2>(0+5+188-188)

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 2+36-36-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3+36-36-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+36-36) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+36-36) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 2+887-887-1=0+0+0+1 or 'E30ZhCGV'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3+887-887-1=0+0+0+1 or 'E30ZhCGV'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2<(0+5+887-887) or 'E30ZhCGV'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1' OR 3*2>(0+5+887-887) or 'E30ZhCGV'='

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 2+757-757-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 3+757-757-1=0+0+0+1 --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 3*2<(0+5+757-757) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  -1" OR 3*2>(0+5+757-757) --

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • C
  cODsoQHh (8 tháng, 16 ngày trước)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z